ISO/IEC 20000-1

ČSN ISO/IEC 20000 je prvním celosvětovým standardem určeným přímo managementu služeb IT. Popisuje integrovaný soubor řídících procesů pro efektivní dodávání služeb IT byznysu a zákazníkům. Norma ČSN ISO/IEC 20000 doplňuje procesní přístup definovaný v rámci publikační řady ITIL (Information Technology Infrastructure Library), která představuje soubor nejlepších praktik v rámci managementu služeb IT.

ČSN ISO/IEC 20000-1
je formalizovaná specifikace definující požadavky, které mají být plněny pro to, aby organizace dodávala služby IT svým zákazníkům na přijatelné úrovni.

Rozsah požadavků normy:

 • Požadavky na systém managementu
 • Plánování a implementace managementu služeb
 • Plánování a implementaci nových nebo změněných služeb
 • Procesy spojené s dodáváním služeb
 • Procesy vztahů s byznysem a zákazníky
 • Procesy řešení incidentů a problémů
 • Řídící procesy
 • Procesy spojené s uvolněním služby

ČSN ISO/IEC 20000-2 je souborem zásad, který popisuje nejlepší praktiky v procesech managementu služeb v rámci rozsahu ČSN ISO/IEC 20000-1. Soubor zásad bude zejména využíván organizacemi připravujícími se na audit podle ČSN ISO/IEC 20000-1 nebo plánujícími zlepšení služeb.

EZÚ je od roku 2006 akreditován Českým institutem pro akreditaci k provádění auditů a udělování certifikátů podle normy ČSN ISO/IEC 20000-1.

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

system_20000-1_plast-1-222x300
 • Prokázání kvality pro firmy, které vstupují do výběrových řízení se svými službami
 • Prokázání kvality pro firmy, které vyžadují důsledný přístup od všech poskytovatelů služeb v dodavatelském řetězci
 • Benchmarking managementu služeb IT
 • Stanovení základny při nezávislém posuzování
 • Prokázání kvality pro firmy, které potřebují prokázat schopnost poskytovat služby, které splňují požadavky zákazníků
 • Prokázání kvality pro firmy, které usilují o zlepšení služeb pomocí efektivní aplikace procesů pro monitorování a zlepšování kvality služeb.