Atestace ISVS

Atestace informačních systémů veřejné správy (ISVS) probíhá podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění jeho novely č. 81/2006 Sb.Atestem správci ISVS dokládají splnění povinností uložených platnou legislativou. Tuto povinnost mají ministerstva, státní orgány, správní úřady i orgány územní samosprávy, stejně jako dodavatelé, kteří pro tyto orgány zajišťují dodávky či provoz informačního systému.

EZU je atestační středisko pověřené Ministerstvem vnitra ČR k provádění obou atestací vyžadovaných platnou legislativou:

  • Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona
  • Stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu