ISO 14001

Systém environmentálního managementu (EMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení šetrného k životnímu prostředí. Identifikace environmentálních aspektů (činností), které mají dopad na životní prostředí, jejich hodnocení z hlediska významnosti a poté řízení a monitorování a neustálé zlepšování jsou klíčové požadavky normy ČSN EN ISO 14001.

V praxi to znamená řízení organizace tak, aby co nejméně organizace zatěžovala životní prostředí. Ochrana životního prostředí je jedním z hlavních úkolů dnešní doby a certifikace EMS je jednou z cest, jak k ochraně životního prostředí významně přispět.

Certifikace dle ČSN EN ISO 14001 (dle mezinárodní normy zaměřené na EMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN EN ISO 14001 patří mezi normy s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.o.

Proč certifikovat dle ISO 14001

Certifikace EMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého vlastníci a management certifikované organizace potvrzují svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímají odpovědnosti k životnímu prostředí, ale i deklarují naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu k životnímu prostředí jsou součástí podnikání.

Certifikace dle ČSN EN ISO 14001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích. Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001 je základem i pro některé certifikace oborové/profesní.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

riz_iso_14001_CZ_plast-1