Kvalitní a bezpečná montáž

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.

Udělení značky potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti elektromontážních prací službu, která je:

 • Provedena kompetentním personálem
 • Bezpečná a ověřená zkouškami podle platných předpisů
 • Využívá kvalitních a spolehlivých komponentů
 • Provedena postupem šetrným pro životní prostředí a bezpečným pro zpracovatele
 • Požadavky na držitele značky vycházejí z principů, které jsou v Evropě uznávány pro tento druh služeb.

Značka vychází z tradiční a veřejnosti známé chráněné značky ESČ, která ve své původní podobě vyjadřuje stálou shodu vlastností výrobků s normami na elektrickou bezpečnost a je jednou z nejstarších značek tohoto druhu v Evropě.

Základní eliptická značka ESČ je umístěna v kruhu s vloženým textem „Ekologie – Bezpečnost – Kvalita“, který konkretizuje zaměření značky. Oblast služby, pro kterou je značka poskytována, je uvedena textem pod základní značkou ESČ.

Značka patří mezi přijaté značky v rámci PROGRAMU ČESKÁ KVALITA“.

ceska_kvalita_ekologie
Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

montaz_plast-1

Pro poskytovatele služeb:

 • Minimalizace rizik vyplývajících z nízké funkčnosti, bezpečnosti a spolehlivosti produktu
 • Zvýšení image malé firmy, která se chce prosadit na trhu
 • Zlepšování vlastní služby i její prodejnosti na základě znalostí předpisů a technologií
 • Udržování nekonfliktních vztahů s orgány dozoru
 • Zajištění dobrých vztahů s partnery na montážním pracovišti
 • Kontinuální zlepšování podnikatelských vztahů
 • Kontinuální zlepšování výsledků

Pro uživatele služeb:

 • Záruka poskytnutí kvalitních a odborných služeb
 • Záruka standardních postupů a výsledků poskytování služeb
 • Záruka dodržení ekologických požadavků
 • Záruka dodržení všech požadavků na bezpečnost
 • Záruka kvalifikovaného řešení neshod a reklamací

Značka může být udělena na základě úspěšného završení certifikačního postupu podle evropského předpisu CLC/TS 50349:2004 (v ČR vydané jako ČSN 330501 „Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace“) a dalších specifických požadavků na uchazeče o značku, které vycházejí ze základních systémových norem ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001 a příslušných zákonných předpisů. Kritéria pro udělení značky stanovuje certifikační orgán Elektrotechnického zkušebního ústavu ve spolupráci s Unií elektrotechniků České republiky.

Propůjčené značky

  Právo na užívání značky může být udělováno organizacím nebo fyzickým osobám, které jsou schopny prokázat v oblasti elektromontáží, případně i projektování a provádění revizí:
 • Požadovanou elektrotechnickou způsobilost (kvalifikaci)
 • Technickou, technologickou a personální způsobilost
 • Plnění zákonných požadavků ve vztahu k produktu, životnímu prostředí a bezpečnosti práce
 • Znalost komponentů a materiálů pro montáž
 • Schopnost řídit své vztahy se zákazníky, investory, dodavateli a vlastními zaměstnanci
 • Schopnost řídit kontinuitu vlastního podnikání

Značka může být udělena na základě úspěšného završení certifikačního postupu podle evropského předpisu CLC/TS 50349:2004 (v ČR vydané jako ČSN 330501 „Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace“) a dalších specifických požadavků na uchazeče o značku, které vycházejí ze základních systémových norem ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001 a příslušných zákonných předpisů. Kritéria pro udělení značky stanovuje certifikační orgán Elektrotechnického zkušebního ústavu ve spolupráci s Unií elektrotechniků České republiky.

Značku uděluje EZÚ na dobu 3 let na základě přezkoumání zprávy z posouzení, kterou vyhotoví posuzovatel jmenovaný příslušným produktovým manažerem EZÚ. V době platnosti značky se provádí následné kontroly za podmínek uvedených v žádosti.