Kvalitní a bezpečná montáž

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.

Udělení značky potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti elektromontážních prací službu, která je:

  • Provedena kompetentním personálem
  • Bezpečná a ověřená zkouškami podle platných předpisů
  • Využívá kvalitních a spolehlivých komponentů
  • Provedena postupem šetrným pro životní prostředí a bezpečným pro zpracovatele
  • Požadavky na držitele značky vycházejí z principů, které jsou v Evropě uznávány pro tento druh služeb.

Značka vychází z tradiční a veřejnosti známé chráněné značky ESČ, která ve své původní podobě vyjadřuje stálou shodu vlastností výrobků s normami na elektrickou bezpečnost a je jednou z nejstarších značek tohoto druhu v Evropě.

Základní eliptická značka ESČ je umístěna v kruhu s vloženým textem „Ekologie – Bezpečnost – Kvalita“, který konkretizuje zaměření značky. Oblast služby, pro kterou je značka poskytována, je uvedena textem pod základní značkou ESČ.

Značka patří mezi přijaté značky v rámci PROGRAMU ČESKÁ KVALITA“.

česka kvalita kvalitní a bezpečná montáž
Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

montaz_plast-1