ISO 9001

Systém managementu kvality (QMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení. Uplatňování QMS je založeno na následujících principech řízení:

  • Zaměření na zákazníka
  • Vůdcovství
  • Zapojení osob
  • Procesní přístup
  • Zlepšování
  • Rozhodování na základě faktů
  • Management vztahů

Pokud jsou tyto principy osvojeny, mohou výrazně přispět ke zvýšení výkonnosti organizace a také k úspěchu v konkurenčním prostředí.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 (dle mezinárodní normy zaměřené na QMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN EN ISO 9001 je normous důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.

Certifikace QMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého management certifikované organizace potvrzuje svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímá odpovědnost za kvalitu, ale i deklaruje naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu ke kvalitě jsou součástí podnikání. Přitom se jedná o kvalitu nejen dodávaných výrobků či poskytovaných služeb, ale i o kvalitu na všech organizačních úrovních a o kvalitu hodnocenou prostřednictvím efektivnosti činností, procesů a celého systému. Nedílnou součástí a předpokladem pro dosahování stanovených cílů je pak i úroveň personálních zdrojů, vybavení a infrastruktury.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích. Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001 je základem i pro některé další certifikace managementu podle systémových norem nebo je základem i pro certifikace oborové/profesní.

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

riz_iso_9001_CZ_plast