ICT – SW NÁSTROJE

V oblasti ICT produktů nabízí EZÚ certifikace pro SW nástroje dle následujících norem: ISO/IEC 12207 Systems and software engineering - Software lifecycle processes ISO/IEC 15288 Systems and software engineering – System life cycle processes Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde. ŽádostŽádost Žádost o certifikaci IT produktů Příloha k žádosti o certifikaci IT produktů Číst více...

ATESTACE ISVS

Atestace informačních systémů veřejné správy (ISVS) probíhá podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění jeho novely č. 81/2006 Sb.Atestem správci ISVS dokládají splnění povinností uložených platnou legislativou. Tuto povinnost mají ministerstva, státní orgány, správní úřady i orgány územní samosprávy, stejně jako dodavatelé, kteří pro [...] Číst více...

KVALITNÍ A BEZPEČNÁ MONTÁŽ

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou. Udělení značky potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti elektromontážních [...] Číst více...

EMAS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. nabízí pro organizace Ověřování Environmentálního prohlášení podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 – EMAS (EMAS III). Petra BerkováJobManažer produktuTelefon+420 266 104 434Mobile+420 603 556 350E-mailpberkova@ezu.czCo znamená zavedení EMS podle Programu EMAS? Zavedený systém podle ISO 14001 tvoří ve skutečnosti podmnožinu požadavků EMAS. Pokud tedy organizace zavede EMS podle [...] Číst více...

ISO/IEC 20000-1

ČSN ISO/IEC 20000 je prvním celosvětovým standardem určeným přímo managementu služeb IT. Popisuje integrovaný soubor řídících procesů pro efektivní dodávání služeb IT byznysu a zákazníkům. Norma ČSN ISO/IEC 20000 doplňuje procesní přístup definovaný v rámci publikační řady ITIL (Information Technology Infrastructure Library), která představuje soubor nejlepších praktik v rámci managementu služeb IT. ČSN ISO/IEC 20000-1 je formalizovaná specifikace [...] Číst více...

ISO/IEC 27001

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information security management systems – specification with guidance for use) umožňuje realizaci efektivního systému řízení orientovaného i na ochranu informačních aktiv. Systém managementu bezpečnosti informací je uplatňován za účelem, aby byla organizace schopna vyhodnocovat rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídící mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem tak je chránit [...] Číst více...

OHSAS 18001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) umožňuje realizaci efektivního systému řízení se schopností minimalizace rizik BOZP. Identifikace nebezpečí, které mají vliv na BOZP, jejich hodnocení jako rizik BOZP s určením významnosti a poté řízení těchto bezpečnostních rizik a monitorování a neustálé zlepšování jsou klíčové požadavky normy ČSN OHSAS 18001 (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Specification). [...] Číst více...

ISO 14001

Systém environmentálního managementu (EMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení šetrného k životnímu prostředí. Identifikace environmentálních aspektů (činností), které mají dopad na životní prostředí, jejich hodnocení z hlediska významnosti a poté řízení a monitorování a neustálé zlepšování jsou klíčové požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V praxi to znamená řízení organizace tak, aby co nejméně organizace zatěžovala životní prostředí. Ochrana životního prostředí [...] Číst více...

ISO 13485

Elektrotechnický zkušební ústav má dlouhou dlouholetou tradici a zkušenosti při posuzování shody zdravotnických prostředků a prověřování systémů řízení jakosti u jejich výrobců i dodavatelů. Nabízíme Vám, abyste také využili naše zkušenosti, poznatky a technické vybavení. Norma EN ISO 13485:2003 byla vyhlášena jako harmonizovaná norma k evropským směrnicím 93/42/EEC a 90/385/EEC v Official Journal of European Union, což umožňuje její využití k prokázání shody s požadavky [...] Číst více...

ISO 9001

Systém managementu kvality (QMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení. Uplatňování QMS je založeno na následujících principech řízení: Zaměření na zákazníka Vůdcovství Zapojení osob Procesní přístup Zlepšování Rozhodování na základě faktů Management vztahů Pokud jsou tyto principy osvojeny, mohou výrazně přispět ke zvýšení výkonnosti organizace a také k úspěchu v konkurenčním prostředí. Certifikace dle ČSN EN [...] Číst více...