Komplexní nabídka

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. patří k českým akreditovaným certifikačním společnostem, který poskytuje svým zákazníkům komplexní služby týkající se prověřování a certifikace v oblasti systémů managementu:

 • managementu jakosti – ČSN EN ISO 9001 (QMS),
 • managementu jakosti pro zdravotnické prostředky – ČSN EN ISO 13485,
 • environmentálního managementu – ČSN EN ISO 14001 (EMS),
 • managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ČSN OHSAS 45001 (SM BOZP),
 • managementu bezpečnosti informací (informačních systémů) – ČSN EN ISO/IEC 27001 (ISMS),
 • managementu služeb IT (ITSM) – ČSN ISO/IEC 20000-1.
Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

A dále i související prověřování a certifikace, jako např.:

 • validace environmentálního prohlášení (EMAS III) – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009,
 • prověřování za účelem udělení licenční značky „Kvalitní a bezpečná montáž“.

Navíc díky členství v rámci CQS s vazbou na mezinárodní certifikační síť IQNET i související prověřování a certifikace:

 • odborná certifikace v odpadovém hospodářství SÚCO (ČAOH),
 • certifikace podle mezinárodní normy SA8000 – Sociální odpovědnost,
 • certifikace systému zdravotní nezávadnosti (HACCP),
 • a další.

V souladu s našimi přístupy a s využitím kvalifikovaných a odborných kapacit ve výše uvedených oblastech nabízíme:

 • vlastní certifikační řízení (certifikační audity a následná certifikace),
 • certifikáty EZÚ, ale i certifikáty CQS a IQNET (lze uplatnit v pěti kontinentech),
 • situační / předcertifikační audity (systémové),
 • audity účelově zaměřené (procesní, výrobkové, ap.),
 • audity vedené v anglickém, německém případně ruském jazyce,
 • školení 
 • a související aktivity.

Převzetí certifikátu jiného certifikačního orgánu

 • Klientům, kteří mají zájem o certifikát EZÚ a chtějí změnit certifikační orgán v průběhu platnosti certifikátu, nabízíme regulérní akreditovaný postup převzetí stávajícího certifikátu administrativní cestou, tzn. bez vysokých nákladů a časových prodlev. Teprve další aktivní dozorové audity resp. opakované certifikace se provádějí klasickým způsobem.Podmínkou pro převzetí certifikátu tímto způsobem je, že původní certifikační orgán, který vydal stávající certifikát je signatářem MLA v rámci Evropy nebo jiným způsobem prokazatelně dodržel požadavky IAF. Příkladem jsou členové celosvětové sítě IQNet nebo přímo členové IAF.

Možnost certifikace CQS/IQNET

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. je zároveň zakládajícím členem CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. Toto sdružení je plnoprávným členem mezinárodní sítě IQNET. Proto Vám můžeme nabídnout certifikát uznávaný v zemích pěti kontinentů (Evropa, Asie, Amerika, Austrálie, Afrika).
dále viz – CQS

EZÚ, s. p. je akreditovaným certifikačním orgánem pro systémy managementu:

Osvědčení o akreditaci včetně příloh

Postup a podmínky certifikace a žádost:
Žádost (ke stažení u nabídky pro konkrétní systém)

Dotazník (ke stažení u nabídky pro konkrétní systém)

Postup CA a DA

Pravidla a postupy CO