Obchod

Certifikace systémů managementu

Certifikace systémů managementu
QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

Renáta Řeháková

Renáta Řeháková

Manažer produktu

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Referentka produktu

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Ing. Martin Novotný

Ing. Martin Novotný

Iva Štěpánková

Iva Štěpánková

Manažer produktu

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Ing. Jiří Výška

Ing. Jiří Výška

Manažer produktu

Iva Štěpánková

Iva Štěpánková

Manažer produktu

Certifikace a inspekce, Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu

Školení

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

Vedoucí vzdělávání