Obchod

Certifikace systémů managementu

Certifikace systémů managementu
QMS, EMS, SM BOZP, ISMS, ITSM Ověřování enviromentálního prohlášení EMAS III – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

Lubomír Krůta

JobManažer produktu

Petra Berková

JobReferentka produktu

Renáta Řeháková

JobReferentka produktu

Zdravotnické prostředky - Certifikace systémů řízení

Ing. Martin Novotný

Iva Štěpánková

Zdravotnické prostředky - Výrobková certifikace

Ing. Jiří Výška

JobManažer produktu

Iva Štěpánková

Certifikace a inspekce, Informační systémy veřejné správy-ISVS, Certifikace služeb IT

Mgr. Miroslav Sedláček

JobVedoucí certifikačního orgánu

Školení

Ing. Lucie Rainová

JobVedoucí vzdělávání