Náš přístup k certifikaci a auditům

Poskytujeme specifické služby, jejichž uživateli jsou zejména managementy certifikovaných společností, avšak kvalitu certifikačních služeb ocení i další zainteresované strany. EZÚ usiluje o poskytnutí skutečné „přidané hodnoty“ z auditní činnosti na straně jedné, a zároveň o partnerské vztahy v rámci celého certifikačního řízení a spolupráce na straně druhé. EZÚ vnímá poskytované certifikační služby skutečně jako podporu managementu a dalším zainteresovaným stranám.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

Naši auditoři:

  • spojují znalosti systémových požadavků se znalostmi specifik produktů a služeb a se znalostmi právních, technických, normativních a jiných požadavků vztahujících se k certifikovaným produktům, službám a oblastem,
  • respektují podnikatelské prostředí a mentalitu specifické v ČR,
  • jsou certifikováni pro provádění auditů a neustále školení z nejmodernějších přístupů a technik auditování,
  • jsou většinou i pracovníky v řídících a technických funkcích a proto mohou posoudit nejen úroveň plnění systémových požadavků, ale i úroveň zakomponování = integrace do celkového systému řízení organizace,
  • neustále vzděláváni i po odborné stránce a nabízejí tak provedení auditů v souladu s nejmodernějšími poznatky.

EZÚ disponuje zkušenými auditory ve všech oblastech nabízených služeb. Tímto je garantován skutečně profesionální přístup k procesu certifikace ze strany našeho certifikačního orgánu a poskytnutí kvalitní služby našim klientům.

Kromě certifikátů EZÚ umožňujeme i získání certifikátů s mezinárodní platností a to v rámci renomovaného certifikačního orgánu CQS s návazností na automatické vydání certifikátu IQNet – viz www.cqs.cz. K tomuto nás opravňuje ta skutečnost, že EZÚ je jednak zakládajícím členem CQS, ale zároveň je EZÚ jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších členů CQS.

Organizacím s vyspělým systémem řízení, které certifikují více než jeden systém samozřejmě nabízíme realizaci kombinovaných či integrovaných auditů. To znamená časové i finanční úspory na audity a i vlastní certifikační řízení.