LICENČNÍ ZNAČKY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Licenční značky EZÚ se používají jako viditelné označení skutečnosti, že systém managementu organizace je certifikovaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem. Značky slouží certifikovaným organizacím jako marketingový nástroj a lze jich používat po celou dobu platnosti příslušných certifikátů.

Licenční značky EZÚ lze používat na základě licenční smlouvy uzavřené mezi certifikovanou organizací a EZÚ. Po uzavření smlouvy získává právo je používat a jejich využití si volí v souladu pro jejich užívání sám. Například na vizitkách, propagačních materiálech společnosti apod.

Petra Berková

JobManažer produktu

V současné době EZÚ nabízí svým zákazníkům následující licenční značky:

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001
Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 13485
Systém environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001
Informační technologie
Management služeb podle ČSN ISO/IEC 20000
Systém managementu bezpečnosti informací
podle ČSN ISO/IEC 27001
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
podle ČSN OHSAS 18001
Kvalitní a bezpečná montáž
Integrovaný systém řízení

V minulosti Vámi užívané licenční značky budou kontinuálně nahrazovány novými. Tuto změnu si bude realizovat každý partner dle svých potřeb.

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001
Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 13485
Systém environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001
Informační technologie
Management služeb podle ČSN ISO/IEC 20000
Systém managementu bezpečnosti informací
podle ČSN ISO/IEC 27001
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
podle ČSN OHSAS 18001
Integrovaný systém managementu
Značky EZÚ můžete získat v rámci programu Česká kvalita

Účelem programu Česká kvalita je podporovat používání certifikačních značek nestranných certifikačních organizací. EZÚ v rámci tohoto programu uděluje značky Certifikované služby IT, Kvalitní a bezpečná montáž a tradiční značku ESČ. Značky v rámci programu Česká kvalita jsou slavnostně udělovány v rámci každoročního listopadového Měsíce kvality.

Certifikované služby IT v rámci programu Česká kvalita
Značka Ekologie – Bezpečnost – Kvalita v rámci programu Česká kvalita