Licenční značky systémů řízení

Licenční značky EZÚ se používají jako viditelné označení skutečnosti, že systém managementu organizace je certifikovaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem. Značky slouží certifikovaným organizacím jako marketingový nástroj a lze jich používat po celou dobu platnosti příslušných certifikátů.

Licenční značky EZÚ lze používat na základě licenční smlouvy uzavřené mezi certifikovanou organizací a EZÚ. Po uzavření smlouvy získává právo je používat a jejich využití si volí v souladu pro jejich užívání sám. Například na vizitkách, propagačních materiálech společnosti apod.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

V současné době EZÚ nabízí svým zákazníkům následující licenční značky:

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001
riz_iso_9001_CZ_plast
Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 13485
riz_iso_13485_CZ_plast
Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001
riz_iso_14001_CZ_plast-1
Informační technologie Management služeb podle ČSN ISO/IEC 20000
system_20000-1_plast-1
Systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN EN ISO/IEC 27001
system_27001_plast-1
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 45001
riz iso 45 001 CZ plast
Kvalitní a bezpečná montáž
montaz_plast-1
Integrovaný systém řízení
system_riz_integr_plast

V minulosti Vámi užívané licenční značky budou kontinuálně nahrazovány novými. Tuto změnu si bude realizovat každý partner dle svých potřeb.

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001
Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 13485
9001_13485
Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001
14001
Informační technologie Management služeb podle ČSN ISO/IEC 20000
20000
Systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001
27001
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001
OHSAS_18001
Integrovaný systém managementu
integrovany_system_managementu
ceska_kvalita

Značky EZÚ můžete získat v rámci programu Česká kvalita

Účelem programu Česká kvalita je podporovat používání certifikačních značek nestranných certifikačních organizací. EZÚ v rámci tohoto programu uděluje značky Certifikované služby IT, Kvalitní a bezpečná montáž a tradiční značku ESČ. Značky v rámci programu Česká kvalita jsou slavnostně udělovány v rámci každoročního listopadového Měsíce kvality.

česká kvalita služby
Certifikované služby IT v rámci programu Česká kvalita
česka kvalita kvalitní a bezpečná montáž
Značka Ekologie – Bezpečnost – Kvalita v rámci programu Česká kvalita