KVALITNÍ A BEZPEČNÁ MONTÁŽ

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.
Udělení značky potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti elektromontážních prací službu, která je:
 • Provedena kompetentním personálem
 • Bezpečná a ověřená zkouškami podle platných předpisů
 • Využívá kvalitních a spolehlivých komponentů
 • Provedena postupem šetrným pro životní prostředí a bezpečným pro zpracovatele
 • Požadavky na držitele značky vycházejí z principů, které jsou v Evropě uznávány pro tento druh služeb.
Značka vychází z tradiční a veřejnosti známé chráněné značky ESČ, která ve své původní podobě vyjadřuje stálou shodu vlastností výrobků s normami na elektrickou bezpečnost a je jednou z nejstarších značek tohoto druhu v Evropě.
Základní eliptická značka ESČ je umístěna v kruhu s vloženým textem „Ekologie – Bezpečnost – Kvalita“, který konkretizuje zaměření značky. Oblast služby, pro kterou je značka poskytována, je uvedena textem pod základní značkou ESČ.
Značka patří mezi přijaté značky v rámci PROGRAMU ČESKÁ KVALITA“.
Značka je přihlášena k registraci na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
Photo of Lubomír Krůta
Manažer produktu
Tel:+420 266 104 260Mobil:+420 603 556 350
Přínosy certifikace
Související normy
Postup certifikace
Žádost
Akreditace
Pro poskytovatele služeb:
 • Minimalizace rizik vyplývajících z nízké funkčnosti, bezpečnosti a spolehlivosti produktu
 • Zvýšení image malé firmy, která se chce prosadit na trhu
 • Zlepšování vlastní služby i její prodejnosti na základě znalostí předpisů a technologií
 • Udržování nekonfliktních vztahů s orgány dozoru
 • Zajištění dobrých vztahů s partnery na montážním pracovišti
 • Kontinuální zlepšování podnikatelských vztahů
 • Kontinuální zlepšování výsledků
Pro uživatele služeb:
 • Záruka poskytnutí kvalitních a odborných služeb
 • Záruka standardních postupů a výsledků poskytování služeb
 • Záruka dodržení ekologických požadavků
 • Záruka dodržení všech požadavků na bezpečnost
 • Záruka kvalifikovaného řešení neshod a reklamací