ICT – SW NÁSTROJE

V oblasti ICT produktů nabízí EZÚ certifikace pro SW nástroje dle následujících norem:

  • ISO/IEC 12207 Systems and software engineering – Software lifecycle processes
  • ISO/IEC 15288 Systems and software engineering – System life cycle processes

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.